Visie:
Organisaties hebben een optimale en duurzame vorm van samenwerking in (interne en externe) WorkforceManagement netwerken.

Missie:
Het coördineren en integreren van de mogelijkheden van WorkforceManagement door afstemming van gelijktijdige samenwerking én concurrentie tussen de verschillende ketenpartners, die samen de Supply Chain vormen voor de organisatie.

Ambitie:
* Duurzame meerwaarde creëren voor de eindgebruikers (de klant) en maatschappij
* Verspillingen en risico’s reduceren
* Een bron zijn voor continue verbetering en innovatie in strategie, infrastructuur, mindset&gedrag
* Mensen prettiger en beter laten werken voor en met elkaar
* Elke speler in staat stellen op een eerlijke en evenwichtige manier mee te laten delen
* Beter presteren door meer klantwaarde te genereren

Kritische Succes Factoren:
- Intensief gebruik van de hulpmiddelen en juiste plansoftware
- Bestuurlijke inrichting van de planning organisatie
- Beschikbare informatie
- Juiste keuze van planmethodieken
- Competenties en motivatie van de planning medewerkers
- Organisatorische vormgeving van de afdeling planning

 

                                                           Wat ik met T-PA wil uitdragen? 
Kennis aanreiken en eerst samen te kijken naar wat uw bedrijf al in huis heeft aan bruikbare processen, informatie en tools. En dus door te kijken naar wat voor u als klant het beste is; passend bij de grootte, het budget en de toekomstverwachting. 
Door in de daarop volgende fase echt betrokken te blijven (en dat is wat anders dan facturen te sturen) bij uw bedrijf en bij hoe de processen daar vervolgens verlopen.